Szkoła muzyczna rozwija skrzydła

Jak kształcić, by osiągać jak najlepsze efekty? Odpowiedzi na to pytanie szukali nauczyciele Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach. Przez ostatnie 3 lata placówka bowiem realizowała projekt pn. „Rozwiń Skrzydła- innowacyjne metody w edukacji artystycznej”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Otrzymany na ten cel grant wyniósł 290 668,37 zł.

Szkoła w Dywitach jest jedną z największych placówek artystycznych I stopnia w kraju. Oprócz siedziby głównej posiada 4 filie - w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku. Tym, co ją wyróżnia jest m.in. nacisk kładziony na poszukiwania nowych metod nauczania. - Jesteśmy jedną z nielicznych szkół publicznych, które wprowadziły metodykę Suzuki w zakresie gry na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie i flecie. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy też metodę Colour Strings - innowacyjną zarówno w nauczaniu gry na instrumentach, jak i posiadającą kompleksowy program edukacji muzycznej dla dzieci. Obserwując dobre efekty postanowiliśmy przedstawić metodę kolejnym nauczycielom, napisaliśmy więc projekt dedykowany temu tematowi - mówi Janusz Ciepliński, dyrektor PSM I st. w Dywitach.

W ramach projektu 39 nauczycieli zarówno przedmiotów teoretycznych, jak i tych uczących gry na instrumentach, wzięło udział w intensywnych szkoleniach i kursach, które odbyły się w Austrii (Forum Gitarre Wien), Islandii (metoda Suzuki) i Finlandii (metoda Colour Strings). Pedagodzy mogli przy okazji obserwować systemy szkolnictwa artystycznego w wymienionych krajach. Uczestniczyli w dziesiątkach lekcji, koncertów, spotkań roboczych, paneli dyskusyjnych i koncertów. Mogli także poznawać miejsca szczególne dla kultury muzycznej poszczególnych krajów, jak choćby dom rodzinny i muzeum Jana Sibeliusa w Finlandii. Zajęcia były prowadzone przez najlepszych pedagogów, autorytety w swoich dziedzinach, w tym dyrektorów szkół muzycznych, a także dyrygentów szkolnych orkiestr i chórów, muzyków prowadzących lekcje indywidualne, grupowe oraz zespoły kameralne.

Ciekawym doświadczeniem były obserwacje zajęć. Wiele z nich wyglądało zupełnie inaczej niż w Polsce. Z powodu różnic w systemach organizacji szkół i sposobów ich finansowania nie wszystko da się przenieść na polski grunt, ale też nie o to chodziło. Zdaniem dyrekcji PSM, nauczyciele otrzymali potężną dawkę inspiracji i bogaty materiał do przemyśleń. - Duże wrażenie zrobił na nas stopień „rozśpiewania” dzieci w fińskich i islandzkich szkołach oraz powszechność i masowość edukacji artystycznej. Większość dzieci, tak jak i całego społeczeństwa, potrafi czytać nuty, ludzie śpiewają w chórach, grają w orkiestrach amatorskich i półamatorskich. Sale koncertowe wypełnione są po brzegi - opowiada Janusz Ciepliński.

Okazuje się, że pedagodzy z powiatowej szkoły szybko wyciągnęli wnioski. - Dzięki realizacji projektu możemy stosować w większym niż dotąd stopniu metody Suzuki i Colour Strings (Cololur Winds, Colour Keys, Colour Brass). Nasi teoretycy już pracują nad zastosowaniem w nauczaniu kształcenia słuchu i innych przedmiotów teoretycznych tzw. „metody relatywnego do”, stworzonej przez węgierskiego kompozytora Zoltana Kodaly’a. Jest ona punktem wyjścia do metodologii Colour Strings, stworzonej przez Gezę Silva, pochodzącego z Węgier genialnego pedagoga, cieszącego się w Finlandii wielką estymą. Mieliśmy zresztą zaszczyt poznać prof. Silvę osobiście - cieszy się wicedyrektor. - Hasło, które towarzyszy nam od momentu powstania brzmi „Rozwijamy skrzydła”. Chcemy utrwalać i rozwijać w opinii środowiska obraz szkoły przyjaznej, aktywnej i dynamicznej, która w swojej pracy z uczniami korzysta z najlepszych wzorców europejskich, wykorzystując nowoczesne narzędzia techniczne i organizacyjne. Zamierzamy promować dobre wzorce obecności i działania w świecie różnorodnym kulturowo z jednej strony i posiadającym wspólne, europejskie dziedzictwo z drugiej, przełamując lęk przed światem, budować międzynarodowe relacje.