Sześć wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

Powiat Olsztyński chce remontować kolejne drogi, dlatego też złożył sześć wniosków na dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Łączna wartość wnioskowanych zadań to ponad 31,8 mln zł, w tym około 20 mln zł dofinansowania ze Skarbu Państwa. Wszystkie gminy, na terenie których przebiegają zadania, zadeklarowały chęć współfinansowania wkładu własnego.

Zadania:

  1. Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530N do granicy powiatu olsztyńskiego w KM 3+450 do 4+400

  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo – Rozgity (w formule zaprojektuj i zbuduj)

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1463N na odcinku Klebark Wlk. – Klewki

  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 – etap I

  5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi (w formule zaprojektuj i zbuduj)

  6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską (w formule zaprojektuj i zbuduj)