Szalom, szalom

Monika Nowakowska

Prawdziwe tłumy wypełniły ogród Powiatowej Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie. Okazją było artystyczne spotkanie z kulturą żydowską pod nazwą "Szalom, szalom".

Wśród ponad 150 gości znaleźli się m.in. Sylwia Jaskulska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Andrzej Maciejewski - burmistrz Barczewa oraz radne powiatowe Anna Maria Klewiado i Iwona Plaskota, a także przedstawiciele świata nauki i sztuki, czyli dr Jerzy Sikorski - znany kopernikanista, Marta Skurpska - wnuczka sławnego malarza i historyka sztuki Hieronima Skurpskiego, dr Ryszard Targoński - kolekcjoner malarstwa i Janusz Ciepliński - dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach.

Publiczność witał starosta olsztyński, przybliżając najbliższe plany inwestycyjne Powiatu Olsztyńskiego związane z rewitalizacją dawnej bożnicy. Umożliwi je m.in. dotacja fundacji Most the Most, jaką w wysokości 1 mln zł pozyskał samorząd. - Przede wszystkim zależy nam na założeniu w tym miejscu nowoczesnego ogrzewania, które pozwoli na działalność synagogi także w okresie zimowym. To miejsce wyjątkowe i magiczne, które zasługuje na odzyskanie blasku i drugie życie — mówił Andrzej Abako. Starosta częstował gości tradycyjną drożdżową chałką.

Choć nie zabrakło strawy dla ciała przygotowanej przez Anielskie Koło Gospodyń Wiejskich w Kaplitynach, przede wszystkim jednak wydarzenie było ucztą duchową. A to dzięki koncertom chóru Collegium Baccallarum pod kierunkiem Agaty Wilińskiej, w którego repertuarze znalazły się  m.in. wielogłosowe opracowania największych przebojów z musicalu "Skrzypek na dachu", a także chóru Moderato z Barczewa pod kierunkiem Danuty Nowakowskiej. Na scenie wystąpiła także Agnieszka Chojnowska, która wyrecytowała autorski wiersz "Przy szabasowych świecach". Nie zabrakło popularnych żydowskich pieśni, melodii oraz humoru w wykonaniu zespołu Warmia Klezmer Band pod kierunkiem Artura Chwały. Niespodzianką był występ sióstr Aliny i Julii Dedenovy z Ukrainy, które poruszyły serca śpiewem i grą na bandurach. W zaułku synagoskiego ogrodu można zaś było obejrzeć i nabyć rękodzieło lokalnych twórców — Anny Wojszel i Tomasza Głoda. Spotkanie poprowadził redaktor Mariusz Bojarowicz.

Pomysłodawczyniami wydarzenia były Beata Brokowska ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" i Krystyna Szter, także ze SSK Pojezierze, ale również radna powiatowa, od wielu lat opiekująca się tutejszą bożnicą.  - Jesteśmy świadkami tworzenia nowej historii barczewskiej synagogi. Cieszę się, że po raz kolejny udało nam się pod warmińskim niebem połączyć kultury i religie. Bo tu jest miejsce dla każdego człowieka - mówiła kurator Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie — mówi Krystyna Szter.

"Szalom, szalom" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" przy wsparciu finansowym samorządu Powiatu Olsztyńskiego.

tekst: Magdalena Bujewicz-Mydlak
zdjęcia: Monika Nowakowska