Święto Chrztu Polski

W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto ma być obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Właściwie obchodzimy je po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku nie zostało ono jeszcze zauważone. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Zachęcamy więc do uczczenia święta m.in. poprzez wywieszenie flag.

 

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404