Studenci z wizytą w starostwie

W ramach stałej współpracy w Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego, po raz kolejny miał okazję gościć studentów V roku Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Studenci skorzystali z zaproszenia dyrektor Wydziału Geodezji i Geodety Powiatowego, Anny Kowalewskiej.
– Przedstawiliśmy przyszłym geodetom organizację pracy w urzędzie, pokazaliśmy jak wygląda praca na nowoczesnym systemie teleinformatycznym firmy Geobid Sp. z o.o. Studenci mieli także okazję dowiedzieć się o projektach unijnych realizowanych obecnie, a które usprawnić mają działanie Wydziału Geodezji oraz przyspieszyć obsługę zarówno geodetów, rzeczoznawców majątkowych, projektantów, jak i osób fizycznych. Zapoznali się również z zasadami funkcjonowania geoportalu – powiedziała Anna Kowalewska.

Studenci kierunku Geodezja i Kartografia, specjalności Kataster Nieruchomości mieli okazję dowiedzieć się także szczegółów o projekcie "e-mapa 2 - rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego", który został zrealizowany już dla jedenastu z siedemnastu jednostek powiatu.

W dalszej części spotkania studenci mieli okazję zapoznać się z pracą na poszczególnych stanowiskach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgłaszanie prac geodezyjnych, weryfikacja i kontrola operatów geodezyjnych, wydawanie dokumentacji do zgłoszonych prac, to tylko część z wielu czynności wykonywanych w Wydziale Geodezji, o których usłyszeli studenci. Pracownicy dzielili się z gośćmi wiedzą i chętnie odpowiadali na pytania przyszłych geodetów.

Wizyta studentów w starostwie powiatowym zapewne nie była ostatnią. Dyrektor oraz pracownicy wydziału chętnie podzielą się wiedzą z kolejnymi gośćmi z UWM w niedalekiej przyszłości.

1 2