STOP przemocy wobec kobiet

25.11.2014
Śladem ubiegłego roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie włącza się do kampanii "Biała Wstążka" - największej na świecie akcji kierowanej do mężczyzn, mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Mężczyznom, którzy 25 listopada będą załatwiać sprawy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie będą przyczepiane symboliczne białe wstążki i wręczane ulotki. Na korytarzu urzędu zostały rozstawione tablice informujące o kampanii oraz miejscach, w których ofiary mogą szukać pomocy i schronienia.

"Biała Wstążka" to największa na świecie (prowadzona w 55 krajach) kampania kierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, właśnie wtedy w zaledwie sześć tygodni 100 tysięcy mężczyzn w tym kraju przypięło sobie białą wstążeczkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przejawy agresji wobec nich.

W powiecie olsztyńskim działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z punktami w Olsztynku, Biskupcu i Dobrym Mieście. - Zadaniem POIK jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, które nie mogą wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Te osoby otrzymują schronienie i zostają objęte pomocą prawną i psychologa - mówi Jolanta Włodarska, koordynująca działania POIK. W latach 2013-2014 z tej formy pomocy skorzystało 29 osób - 9 dorosłych i 20 dzieci.

Działa całodobowy telefon interwencyjny: 665 237 899. W siedzibie PCPR (plac Bema 5) znajduje się Powiatowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Problemem Uzależnienia i Przemocą w Rodzinie (pokój 130 i 119); czynny jest w czwartki w godzinach 15.00-17.30.
W 2013 roku skorzystało z niego 96 osób.

Więcej informacji o Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej znajdziesz tu: POIK.