STOP przemocy wobec kobiet

Kolejny rok z rzędu Powiat Olsztyński włącza się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, czyli akcję skierowaną do mężczyzn, mającą na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

„Biała Wstążka” prowadzona jest w 55 krajach. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie. Właśnie wtedy w zaledwie sześć tygodni 100 tysięcy mężczyzn w tym kraju przypięło sobie białą wstążeczkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przejawy agresji wobec nich.

– Co roku włączam się do akcji walki z przemocą wobec kobiet. Zachęcam do niej również swoich znajomych. Uważam, że powinno być więcej tego typu kampanii, uświadamiających jak ważna jest nasza reakcja na zło wobec drugiego człowieka – powiedział jeden z interesantów.

24 listopada br. w godzinach 7:30 - 14:30 w kampanii wspólnie z PCPR w Olsztynie udział bierze 12 gmin z powiatu olsztyńskiego.

W ramach PCPR działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (7 punktów), gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz opiekę psychologa i prawnika. Dla sprawców przemocy realizowane są programy korekcyjno-edukacyjne. W 2017 r. odbyły się w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Jezioranach i Olsztynku. Udział w programach wzięło 120 osób, w tym 23 kobiety i 97 mężczyzn.

Punkty Interwencji Kryzysowej w powiecie olsztyńskim:

Olsztynek - ul. Sienkiewicza 26, przy Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem”. Ilość miejsc noclegowych: 2.

Biskupiec - ul. Niepodległości 4, w budynku MOPS i Ośrodka Wspierania Rodziny. Ilość miejsc noclegowych: 3.

Dobre Miasto - ul. Olsztyńska 3, w budynku MOPS, GKRPA oraz Poradni Odwykowej. Ilość miejsc noclegowych: 2.

Całodobowy telefon interwencyjny: 665 237 899

W PCPR w Olsztynie (Pl. Bema 5) znajduje się Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. Do dyspozycji osób potrzebujących pomocy jest psycholog i prawnik. Prawnik przyjmuje w czwartki od godz. 15:00 do 17:45, psycholog w piątki od godz. 15:15 do 17:15 po wcześniejszym zapisie pod nr telefonu: 89 544 38 00 lub 89 544 38 03. W 2017 roku z takiej pomocy skorzystało 50 osób, w tym niektóre kilkakrotnie.