Starosta nagrodził hodowców bydła mlecznego

Paweł Policht z Nowej Wsi w gminie Purda został najlepszym hodowcą bydła mlecznego z powiatu olsztyńskiego. Starosta Mirosław Pampuch w poniedziałek 5 marca na spotkaniu w Wadągu wręczył statuetki czołowym hodowcom i producentom z terenu powiatu.

_

W spotkaniu zorganizowanym przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie wzięli udział rolnicy, przedstawiciele firm obsługujących rolnictwo oraz lokalne władze. Wszyscy mogli wziąć udział w dyskusji i wysłuchać wykładów, między innymi na temat kwot mlecznych i dopłat. Dla producentów była to okazja do wymiany doświadczeń. Starosta Mirosław Pampuch, który nagrodził najlepszych hodowców z powiatu, był pełen uznania dla ich trudnej pracy.
- Powiat olsztyński mlekiem płynie, a Państwo rozwijając swoje gospodarstwa dajecie innym przykład i motywację do działania - mówił Mirosław Pampuch.
Drugą nagrodę otrzymał Ryszard Wagner z gminy Barczewo, a trzecią Ewa i Wojciech Jończyk z Garzewka w gminie Jonkowo.

_