Stan epidemiologiczny w powiecie na 27.04.2020 godz. 9:00

Przedstawiamy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 27.04.2020 godz. 9:00.


W niedzielę po południu w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Chodzi o:

 • przedłużenie do odwołania obowiązku odbycia przez osoby przekraczające granicę kwarantanny
  - 14 dni
  - wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi
  - poprzedni nakaz obowiązywał do 26.04.2020 • wstrzymanie do odwołania pasażerskiego ruchu kolejowego z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej
  - ograniczenie obowiązywało do 26.04.2020 • wprowadzenie wyjątku od obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupu towarów i usług dla osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek
  - okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane • umożliwienie urzędom administracji publicznej i jednostkom organizacyjnym wykonujących zadania publiczne użycia przyłbic w celu zakrycia nosa i ust
  - warunkiem jest oddzielenie stanowiska pracy od interesantów dodatkową przesłoną ochronną.


Materiały źródłowe:
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

27 kwietnia 2020 godz 9