Stan epidemiologiczny w powiecie na 20.04.2020 godz. 9:00

Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 20.04.2020 godz. 9:00. Od dziś część ograniczeń nałożona na nas z powodu koronawirusa przestaje obowiązywać. Co się zmienia?

  • Wychodzenie z domu nieletnich – młodzież, która ukończyła 13 r.ż. może wyjść na ulicę bez opieki dorosłego

  • Wejście do lasu – zakaz zdjęty, jednak nie wolno korzystać z miejsc biwakowania, rekreacji, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabaw dzieci; na parkingu leśnym trzeba mieć zasłonięte usta i nos, w lesie już ten nakaz nie obowiązuje. Ze względu na panującą suszę zachowajmy w lesie szczególną ostrożność!

  • Sklepy – większa liczba klientów może przebywać w jednym czasie na terenie sklepu: jeśli powierzchnia usługowa ma do 100 m2 4 osoby na 1 kasę, jeśli ma powyżej 100 m2 zasada 1 osoby na 15 m2

  • Godziny dla seniorów – zasada wyłącznej obsługi osób powyżej 65 r.ż. w godz. 10-12 obowiązuje od poniedziałku do piątku, w pozostałych godzinach i dniach sklepy są dostępne dla wszystkich. Przypominamy, że stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki w godz. 10-12 mogą obsługiwać także osoby poniżej 65 r.ż., dla których nabycie leku jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

  • Targi – na terenie bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4, nie wliczamy w to obsługi stoisk.

  • Poczta – na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

  • Uroczystości religijne – we mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę i osoby dokonujące pochówku.


Wszystkie aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa znajdują się na: gov.pl

Tekst źródłowy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku

20.04.2020 godz. 9