Stan epidemiologiczny w powiecie na 15.05.2020 godz. 9:00

Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 15.05.2020 godz. 9:00. Za półtora tygodnia (od 25.05.) uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły należy do rodziców. Tym, którzy wolą jednak zostać z dzieckiem do 8 r.ż. w domu, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wytyczne w sprawie powrotu do szkół młodszych dzieci. Wśród nich są m.in.:

  • grupy do 12 osób (ewent. 14)

  • jeden nauczyciel i jedna sala ( min. 4m2 na jedną osobę) przypisane konkretnej klasie

  • ławki co 1,5 m

  • bez wyjść poza teren szkoły

  • rodzice powinni zachować dystans 2 m od innych rodziców i pracowników szkoły

  • do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe

  • pomiary temperatury uczniów.


Szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (kliknij)

15 maja 2020 godz 9