Środki dla strażaków ochotników

Zarząd Powiatu w Olsztynie dokonał wyboru wniosków o dotację na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. Łączna pula środków wynosi 120 tys. zł.  Pieniądze trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego:

1)      Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla OSP Barczewo” w wysokości 10 000 zł

2)      Ochotnicza Straż Pożarna w Kobułtach na realizację zadania pn. „Zakup namiotu dla MDP OSP Kobułty” w wysokości 10 000 zł

3)      Ochotnicza Straż Pożarna w Podleśnej na realizację zadania pn. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków lokalnych podtopień dla jednostki OSP w Podleśnej poprzez zakup nowoczesnej motopompy wraz z osprzętem” w wysokości 10 000 zł

4)      Gmina Dywity na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spręcowie – zwiększanie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim w 2018 r.” w wysokości 10 000 zł

5)      Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w OSP Biesal” w wysokości 10 000 zł

6)      Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie na realizację zadania pn. „Zakup bramy garażowej” w wysokości 10 000 zł

7)      Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP Jonkowo w sprzęt do działań przeciwpowodziowych” w wysokości 10 000 zł

8)      Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie na realizację zadania pn. „Zakup motopompy szlamowej” w wysokości 10 000 zł

9)      Ochotnicza Straż Pożarna w Waplewie na realizację zadania pn.   „Doposażenie jednostki OSP w Waplewie” w wysokości 10 000 zł

10)  Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim na realizację zadania pn. „Poprawa potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim poprzez zakup sprzętu i wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego” w wysokości 10 000 zł

11)  Ochotnicza Straż Pożarna w Stawigudzie na realizację zadania pn. „Zakup łodzi Whaly z osprzętem i montażem” w wysokości 10 000 zł

12)  Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkach na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez doposażenie jednostki OSP Świątki
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 10 000 zł.