Sprawozdanie z uproszczonych planów urządzenia lasów

W okresie od dnia 14.03.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. na zlecenie starosty olsztyńskiego realizowane było zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu olsztyńskiego”. Prace przeprowadzono na terenie gminy Barczewo, gminy Biskupiec, gminy Dywity, gminy Kolno i obrębu Stawiguda w gminie Stawiguda.

Całkowity koszt zadania wynosił 74.204,55 zł brutto, z czego 57.714,65 zł zostało dofinansowane z funduszu leśnego Lasów Państwowych, a 13.000,00 zł dofinansował w ramach dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

lasy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - link.

Korzystamy z dofinansowania