Sprawdzili gotowość na zimę

Przedstawiciele służb mundurowych, drogowych, nadzoru budowlanego, weterynarii, sanepidu oraz samorządów na terenie powiatu olsztyńskiego przedstawili stan przygotowań do nadchodzącej zimy. W Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa 16 listopada odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pogoda za oknem co prawda jeszcze jesienna, ale służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w okresie zimowym stoją już w blokach startowych. Z raportów przedstawionych staroście olsztyńskiemu wynika, że zima nas nie zaskoczy, mimo trudnych czasów, jakie nastały.

- To kadencja  z dużym doświadczeniem w sytuacjach kryzysowych. W poprzednich latach zmagaliśmy się z pandemią, w tym roku obserwujemy wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą i odczuwamy boleśnie jej wpływ na warunki życia w Polsce. Inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała globalną wojnę surowcową i gospodarczą. Do tego doszła inflacja. Nie jest więc łatwo, ale dobrze, że możemy liczyć na profesjonalizm i doświadczenie funkcjonariuszy i urzędników – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie zarządza około 850 km dróg. Część z nich na mocy porozumienia zostało przekazanych gminom. Prace związane z zimowym utrzymaniem  pozostałych dróg prowadzone będą przez firmy zewnętrzne, pod nadzorem obwodów drogowych. – Mamy przygotowane zapasy mieszkanki piasku z solą i piasku, które umożliwiają natychmiastowa reakcję. W celu zmniejszenia śliskości będziemy też stosować materiał złożony w 20% z mieszanki soli i 80% kruszywa. Maksymalny czas dojazdu od momentu zgłoszenia to 90 minut. Przy wyjątkowo trudnych warunkach przewidujemy wydłużenie czasu pracy – relacjonował Dariusz Jasiński, dyrektor PSD w Olsztynie.

Zdający raporty zwrócili szczególną uwagę na wdrożone mechanizmy opieki nad osobami bezdomnymi, starszymi, nieporadnymi życiowo, a także na bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku na terenie powiatu.

tekst: Magdalena Bujewicz-Mydlak
zdjęcia: Monika Nowakowska