Spotkanie w sprawie szpitali powiatowych

Problemy szpitali powiatowych były tematem spotkania władz samorządów w regionie oraz menadżerów placówek medycznych z prof. Wojciechem Maksymowiczem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, które odbyło się w Biskupcu z inicjatywy starosty olsztyńskiego. Mowa była m.in. o potrzebie opieki specjalistycznej nad pacjentem, szkoleniach specjalistycznych w szpitalach, długoterminowej opiece nad osobami starszymi oraz finansowaniu placówek medycznych.