Spotkanie dla cudzoziemców o abolicji

Cudzoziemcy, którzy przebywają nielegalnie w Polsce, mogą zalegalizować swój pobyt. Od 1 stycznia 2012 wchodzą w życie przepisy, które im to umożliwią. We wtorek 13 grudnia w godz. od 10 do 11 w olsztyńskim starostwie odbędzie się spotkanie, które przybliży zainteresowanym szczegóły zmian w prawie.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133) umożliwiającej zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywającym na tym terytorium nielegalnie, w dniu 13 grudnia 2011 roku         w godzinach od 10.00 do 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbędzie się spotkanie z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie celem przybliżenia zainteresowanym informacji związanych z powyższą tematyką. Serdecznie zapraszamy na spotkanie!