Spektakl - Hamlet. Sen

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w sobotę 9 grudnia o godz. 18:00 do Kina Przyjaźń na sztukę "Hamlet. Sen".

Spektakl solowy, stanowiący wizję pośmiertnej wędrówki Hamleta przez jego własne dzieje.

Projekt stanowi kontynuację prac artystyczno-badawczych Sławka Krawczyńskiego i Anny Godowskiej, poświęconych zastosowaniu technik pracy ze snami i nieświadomością w praktyce tańca i teatru. Badania te, rozwijane od 2004 roku do dzisiaj, dotyczyły przede wszystkim sztuki tańca. „Hamlet. Sen” jest pierwszym przedsięwzięciem w ramach tego długofalowego projektu, w całości skupionym na sztuce aktora.

Główna idea spektaklu wyłoniła się bezpośrednio z tekstu Szekspira, jako rozwinięcie mrocznej fantazji Hamleta, która pojawia się w jego wielkim monologu:

„Umrzeć - usnąć -

Spać - i śnić może? Ha, tu się pojawia

Przeszkoda: jakie mogą nas nawiedzić

Sny w drzemce śmierci, gdy ścichnie za nami

Doczesny zamęt?“

Słowa te wywołują skojarzenia, które wykraczają poza akcję tragedii. Jak zaklęcie otwierają nas na niepojętą rzeczywistość. W tej scenie Hamlet śni na jawie swoją śmierć. Jego przeczucia  poddają w wątpliwość sens kluczowego pytania „być albo nie być”, ponieważ sugerują, że „nie być” może okazać się po prostu inną formę „być”. Na horyzoncie myśli Hamleta majaczy niepokojąca intuicja, iż nie ma wyjścia z gry, jaką jest ludzki los, bowiem życie tylko co do substancji, różni się od „drzemki śmierci“.

Na tym tle monologi Hamleta są jak błysk światła – oto świadomość, samotna pośród ziemskich złudzeń, mglistych celów i powszechnego uwikłania Ale to właśnie ona jest zalążkiem duchowego wyzwolenia. Podążając za tymi intuicjami, szukaliśmy takiego stanu i czasoprzestrzeni, w której życie traci swój wyraźny jednostronny kształt i staje się formą śnienia, i z tej pesrpektywy czytaliśmy historię Hamleta na nowo. Ważnym punktem odniesienia była dla nas Tybetańska Księga Umarłych, starożytny tekst stanowiący zbiór pouczeń dla duszy zmarłego. Wyrasta ona z tradycji, wedle której słowa „umrzeć – usnąć“ brzmią niemal synonimicznie. Inspiracja tą księgą, jej sugestywna emanacja i struktura opisanych w niej doświadczeń, pozwoliła nadać naszemu spektaklowi charakter kontemplacji nad zagadką ludzkiego istnienia.

CKB w Dobrym Mieście, Kino Przyjaźń, ul. Olsztyńska 2 - godz. 18:00.

9 12 DM