Setne urodziny Skansenu w Olsztynku!

Wernisaż wystawy „Historia Muzeum w różnych odsłonach” zainaugurował setne urodziny Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku. Źródła jednej z największych atrakcji turystycznych na terenie powiatu prowadzą do Królewca, czyli obecnego Kaliningradu. Z okazji wspaniałego jubileuszu życzymy wszystkiego, co najlepsze!

_

Wernisaż wystawy prezentującej historię, rozwój i działalność Muzeum na przestrzeni wieków odbył się w Salonie Wystawowym w Olsztynku 10 kwietnia. Nie jest to typowa wystawa historyczna, która w sposób chronologiczny i systematyczny przedstawiałaby historię placówki. Są to w zasadzie wybrane odsłony historii Muzeum. Na wystawie zgromadzono ok. 450 eksponatów, które wydały się organizatorom ekspozycji ważne i ciekawe dla udokumentowania fascynującej historii olsztyneckiego skansenu. Wystawa to pierwsze z wielu atrakcyjnych wydarzeń przygotowanych na wspaniały jubileusz. W czerwcu odbędą się uroczystości oficjalne oraz międzynarodowa konferencja „Popkultura i chłop - kultura Muzea skansenowskie w XXI wieku – miejsce ochrony kultury ludowej, a może park rozrywki”. Wydana będzie też monografia muzeum. Co ważne właśnie od dziś, czyli od wtorku 16 kwietnia Skansen w Olsztynku otwiera swoje podwoje dla zwiedzających.

Początki Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku sięgają 1909 roku, kiedy to w Królewcu, ówczesnej stolicy Prus Wschodnich, zapadła decyzja o utworzeniu muzeum architektury wiejskiej. Na jego siedzibę wybrano teren Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego. Plan zabudowy zakładał przeniesienie na teren muzeum obiektów najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. W związku ze złym stanem budynków przeznaczonych do translokacji zdecydowano o wybudowaniu kopii. W latach 1910-1913 wybudowano ok. 20 obiektów z XVIII-XIX w., reprezentujących budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. Na terenie muzeum znajdowały się także dwa obiekty archeologiczne.
W 1937 roku ze względu na ograniczoność terenu Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego zdecydowano o przeniesieniu obiektów do Olsztynka, w którego okolicach znajdowało się Mauzoleum prezydenta Rzeszy, feldmarszałka Paula Hindenburga i które stało się miejscem licznych wycieczek z Niemiec. Muzeum architektury wiejskiej miało podnieść atrakcyjność okolicy. Translokacji dokonano w latach 1938-1942. Nie wszystkie obiekty udało się przenieść. Z pierwotnego założenia zachowało się 12 budynków.
Po wojnie przystąpiono do zabezpieczania obiektów. Prace wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła się rozbudowa muzeum. W 1962 r. nadano mu nazwę Park Etnograficzny, który funkcjonował jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. W 1969 r. Park Etnograficzny uzyskał status samodzielnej placówki pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny. W 1985 r. w jego struktury organizacyjne włączono dwa obiekty w centrum Olsztynka: Salon Wystawowy w dawnym kościele ewangelickim oraz basztę na linii miejskich murów obronnych, w której mieści się obecnie muzeum poświęcone życiu i działalności Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza - obrońcy  języka polskiego i polskiej tradycji kulturowej na Mazurach.
Od 1998 r. muzeum jest instytucją kultury Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w roku 2008 zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny dysponuje obecnie terenem o powierzchni 96 ha. Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych.

_

Udostępnianie:
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny przy ul. Leśnej 23 w Olsztynku
kwiecień: wtorek - niedziela      9:00 - 17:00
maj - czerwiec: codziennie      9:00 - 17:00
lipiec - sierpień: codzienne     10:00 - 18:00
wrzesień: wtorek - niedziela      9:00 - 17:00
październik: wtorek - niedziela      8:00 - 16:00

Dni bezpłatnego wstępu do muzeum:

- 16 kwietnia
- 18 i 19 maja
- 5 i 30 czerwca
- 10 i 25 lipca
- 5 i 21 sierpnia
- 17 i 27 września
- 11 i 30 października

Muzeum Budownictwa Ludowego i Salon Wystawowy nieczynne są dla zwiedzających w następujących dniach:
Nowy Rok   
Święto Trzech Króli   
Wielkanoc - wstęp na teren muzeum bezpłatny, obiekty pozamykane   
Boże Ciało - wstęp na teren muzeum bezpłatny, obiekty pozamykane   
Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości   
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

Ceny biletów:
* bilet normalny - 12,00 zł
* bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, karta Euro 26, dzieci z domów dziecka) - 6,00 zł
* bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16) - 28,00 zł
* bilet dla mieszkańców Olsztynka - bilet spacerowy (sprzedawany na pół godziny przed zamknięciem muzeum) - 3,00 zł
* przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób) - 50,00 zł
* Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny