Sekretarz Powiatu z medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

Wojewoda Marian Podziewski uhonorował w czwartek 16 lutego jedenaście_ osób medalami „Za zasługi dla obronności kraju". Wśród wyróżnionych znalazła się także Grażyna Wasilewska, Sekretarz Powiatu, która decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymała Srebrny Medal.

W kameralnej uroczystości uczestniczył m.in. ppłk Tomasz Kalemba, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, który pogratulował odznaczonym. Medale wręczał Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski.
- Medal ten jest przyznawany za pracę i działania na rzecz obronności kraju - mówił wojewoda. - Odznaczenie otrzymują osoby bezpośrednio zajmujące się tymi działaniami lub kierownicy jednostek organizacyjnych, w których obronność jest jednym z podstawowych obszarów zagadnień, którymi się zajmują. Dziękuję państwu serdecznie za zaangażowanie.
Grażyna Wasilewska została uhonorowana Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju".
- Medalu nie traktuję jako nagrody dla mojej osoby - mówi Grażyna Wasilewska. - To także nagroda dla starosty olsztyńskiego, który od lat organizuje pobór do wojska w budynku starostwa, a także własną komisję, która jest stawiana za wzór przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.  

Fot: www.olsztyn24.com