Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Prawie 15 mln zł na zabytki w naszym powiecie

17.07.2023

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie przyznano 18 zabytkom z powiatu olsztyńskiego. Ponad milion złotych otrzyma dawna Synagoga w Barczewie.

Beneficjenci z powiatu olsztyńskiego:
 1. POWIAT OLSZTYŃSKI – 1 274 000,00 zł

„Rewaloryzacja dawnej Synagogi w Barczewie jako ochrona dziedzictwa Warmii – II etap: uczynienie obiektu całorocznego wykorzystania na rzecz kultury i turystyki”;

 1. GMINA OLSZTYNEK – 490 000,00 zł

„Wykonanie prac konserwatorskich elewacji oraz drzwi głównych osiemnastowiecznego kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kurkach gm. Olsztynek”;

 1. GMINA BISKUPIEC – 150 000,00 zł

„Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre Koło w Biskupcu”,

 1. GMINA JONKOWO – 3 430 000,00 zł

„Rewitalizacja zabytkowego domu rekolekcyjnego w Nowym Kawkowie w Gminie Jonkowo”;

 1. GMINA GIETRZWAŁD – 1 000 000,00 zł

„Odsłonięcie i odtworzenie elewacji najstarszej części Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Warmińskiej w Gietrzwałdzie”;

 1. GMINA GIETRZWAŁD – 1 000 000,00 zł

„Renowacja i remont Kaplicy p. w. Św. Józefa w Gietrzwałdzie wraz z rewitalizacją i odbudową przyległych krużganków”;

 1. GMINA PURDA – 300 000,00 zł

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie”;

 1. GMINA PURDA – 60 000,00 zł

„Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydrożnej w miejscowości Zgniłocha”;

 1. GMINA PURDA – 800 000,00 zł

„Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie”;

 1. GMINA PURDA – 147 000,00 zł

„Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane wraz z przemieszczeniem kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczęsne”;

 1. GMINA BARCZEWO – 980 000,00 zł

„Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach kościoła św. Anny i św. Szczepana w Barczewie – etap II”;

 1. GMINA STAWIGUDA – 294 000,00 zł

„Prace konserwatorskie kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Stawigudzie”

 1. GMINA STAWIGUDA – 637 000,00 zł

„Rewaloryzacja dachu zabytkowego budynku Parafii p. w. św. Wawrzyńca w Gryźlinach, gmina Stawiguda”;

 1. GMINA JEZIORANY – 980 000,00 zł

„Modernizacja kościoła parafialnego Rzymskokatolickiej Parafii świętej Anny w Radostowie;

 1. GMINA ŚWIĄTKI – 1 078 000,00 zł

„Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skolitach.

 1. GMINA DOBRE MIASTO – 650 000,00 zł

„Konserwacja polichromii ścian północnej i zachodniej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie”

 1. GMINA DOBRE MIASTO – 350 000,00 zł

„Remont fragmentu ogrodzenia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Orzechowie”

 1. GMINA DYWITY – 980 000,00 zł

„Remont kościoła Świętego Mikołaja w Sętalu”

RAZEM: 14 600 000,00 zł

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany był do gmin, powiatów oraz województw. Polegał na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. Operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu.