Rusza plebiscyt na najlepszych sportowców powiatu

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że ruszyła kolejna edycja plebiscytu na najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego 2011, którzy osiągali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Kandydatury do wyróżnień i nagród można zgłaszać do 31 stycznia do olsztyńskiego starostwa.

_

Zgodnie z Regulaminem do konkursu mogą być zgłaszani zawodnicy, którzy:
1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;
2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski;
3. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu
4. ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski,
5. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu  górskiego.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym UKS-y; starosta olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie; właściwe związki sportowe. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody/wyróżnienia zawierające dodatkowo datę i miejsce urodzenia,
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda/wyróżnienie ma być przyznana,
c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie międzynarodowego lub krajowego charakteru osiągnięcia,
d) określenie kategorii zawodnika,
e) potwierdzenie posiadanej licencji,
f) w przypadku wniosku za osiągnięcia zespołowe - proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody,
g) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2012 (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn).