Rusza konkurs na Sportowca Roku

Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku. Kluby, związki sportowe oraz samorządowcy mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień do 31 stycznia br. 

Zgodnie z Regulaminem nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

  1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy

  2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze mistrzostw Polski

  3. zajęli medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych

  4. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu

  5. ustanowili rekord świata, Europy lub Polski

  6. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu  górskiego.


Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla.

Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego" przyznawany jest osobom, które w roku 2017 osiągnęły najwyższe wyniki sportowe określone w danej kategorii:

  1. dzieci w wieku do lat 13

  2. młodzież w wieku 14-18 lat

  3. kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;

  4. osoby niepełnosprawne.


Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego" przyznaje się  osobie, która prowadząc szkolenia doprowadziła zawodników do osiągania najwyższych wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2017.

Tytuł „Zasłużony dla Sportu” przyznaje się osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych  przyczyniła się w 2017 r. do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie powiatu. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” można otrzymać tylko jeden raz.

WAŻNE! Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Kandydatury będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie złożonych wniosków. Powiat Olsztyński, ani żaden z jego organów, nie prowadzą dodatkowych rankingów sportowców. Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, pochwalny.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego lub zrzeszające zawodników stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, starosta olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie, właściwe związki sportowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej (kopie dyplomów, zaświadczeń, medali, itp.).

Wniosek o przyznanie nagrody za wyniki sportowe w 2017 należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu).

Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r.