Rozwiązania dla firm z regionu korzystających ze środków RPO WiM

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął rozwiązania mające pomóc zminimalizować ekonomiczne skutki epidemii COVID-19 odczuwalne przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

W ślad za działaniami Komisji Europejskiej, która przygotowuje szereg rozwiązań i narzędzi wsparcia biznesu oraz we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Zarząd umożliwił zmiany w pożyczkach udzielonych firmom z regionu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Należą do nich:
  • zapewnienie przedsiębiorcom dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie pożyczek,

  • wydłużenie okresu finansowania z 8 do maksymalnie 10 lat,

  • wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty na okres 4 miesięcy, zarówno dla kapitału jak i odsetek)

  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek przez fundusze pożyczkowe.


Samorząd Województwa pracuje również nad kolejnymi rozwiązaniami, które wspomogą przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, takimi jak problemy z płynnością finansową, zmniejszony popyt, odwołane wydarzenia biznesowe, kulturalne i turystyczne, ograniczenie lub wstrzymanie produkcji, trudności z wypłatą wynagrodzeń czy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, etc.


Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi na stronie RPO WiM 2014-2020