Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Aż 63 uczniów z 12 placówek oświatowych z terenu powiatu olsztyńskiego wzięło udział w IV. Edycji Konkursu Plastycznego "Prawa człowieka - wszyscy rodzimy się wolni", organizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie wraz z Powiatem Olsztyńskim.

Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy o prawach człowieka, kształtowanie wrażliwości na krzywdę innych ludzi oraz wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.

– Trzeba przyznać, że wybór nie był prosty. Wpłynęło dużo dobrych i ciekawych prac, co też świadczy o tym jak zdolną młodzież mamy w powiecie – powiedział jeden z członków komisji.

Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoniła zwycięskie prace w czterech przedziałach wiekowych:

  • przedszkola,

  • szkoły podstawowe klasy I-III,

  • szkoły podstawowe klasy IV-VI,

  • szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz klasy III gimnazjum


Szczegóły oraz wyniki konkursu przedstawiamy w prezentacji - plik PDF.