Rozmowy o biznesie na Szlaku Świętej Warmii

30.08.2023
Laureaci pierwszej edycji konkursu na Warnijski kunsztyk podczas uroczystości wręczenia certyfikatów na Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach 2023
Laureaci pierwszej edycji konkursu na Warnijski kunsztyk podczas uroczystości wręczenia certyfikatów na Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach 2023

Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii to kolejna, po „Warnijskim kunsztyku”, inicjatywa mająca na celu promocję regionu oraz kreowanie jego rozwoju poprzez ścisłą współpracę pomiędzy samorządami i lokalnym biznesem.

– Pozytywne opinie, jakie dotarły do nas od lokalnych przedsiębiorców po ogłoszeniu w maju konkursu na wyroby regionalne, które są “Warmijskimi kunsztykami”, spowodowały, że postanowiliśmy pójść dalej i stąd wywodzi się idea Forum – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński, przewodniczący Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii. – Pokazały, że jest chęć współdziałania, współpracy pomiędzy biznesem, nie tylko tym sensu stricto turystycznym, a władzami samorządowymi.

O kierunkach tej współpracy 5 września w Sile k. Tomaszkowa dyskutować będzie ponad setka warmińskich przedsiębiorców i ok. 50 przedstawicieli samorządów. Wspólnie mają wskazać kierunki niezbędnych na już i strategicznych działań zmierzających do zdynamizowania rozwoju różnych form wypoczynku na Warmii i sposobach wykorzystania ruchu turystycznego dla rozwoju gospodarczego regionu. Jak skuteczniej wykorzystać jego walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, kulinarne. Tematem przewodnim spotkania będzie współpraca partnerska przedsiębiorstw lokalnych z samorządem w ramach projektu gospodarczego Szlak Świętej Warmii.

– Bardzo nam zależy na różnych opiniach, gdyż pomału zaczynamy prace nad tworzeniem strategii rozwoju Stowarzyszenia, jako nowego obszaru funkcjonalnego naszego województwa. Chcielibyśmy, aby zostały one również uwzględnione w tym dokumencie – dodaje przewodniczący A. Abako.

Szlak Świętej Warmii to projekt promocyjno-gospodarczy zainicjowany przez Powiat Olsztyński w czerwcu 2020 r., a obecnie realizowany przez skupiające 33 samorządy oraz licznych partnerów Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. Jego głównymi celami są: aktywna promocja regionu w kraju i zagranicą oraz wspieranie lokalnego biznesu w obszarach powiązanych z turystyką (agroturystyka, produkcja żywności, baza gastronomiczno-hotelarska itp.). Patronują mu: wojewoda warmińsko-mazurski, marszałek województwa, metropolita warmiński oraz rektor UWM.

Pierwszą inicjatywą gospodarczą Stowarzyszenia był wybór pierwszysch czternastu kunsztyków warmińskich wykonanych przez lokalnych artystów, rzemieślinków i producentów, wyrobów, które są nie tylko wizytówką regionu, ale mogą służyć jako stylowe pamiątki.

– W najbliższym czasie chcemy rozszerzyć formułę tego konkursu, przyznając certfikaty “Warnijskiego kunsztyku turystycznego”, którym chemy wyróżniać i promować najlepsze, najciekawsze obiekty hotelowe i gastronomiczne z regionu – mówi A. Abako. – Nie bez przyczyny nasze I Forum odbędzie się w Sile, w Hotelu Marina Club, jednym z ciekawszych obiektów turystycznych Warmii.

Ogranizatorami I Warmińskiego Forum Gospodarczego są Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii oraz Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej.