Rozmawiali o sytuacji na rynku pracy

Zaangażowanie środków finansowych w programach Funduszu Pracy, finansowanie zadań fakultatywnych i świadczenia socjalne to główne tematy omawiane dziś w starostwie podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

– Z roku na rok obserwujemy następujący spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego: z końcem 2013 roku w naszym powiecie bez pracy było prawie 9 tys. osób, dziś liczba ta to niespełna 3,3 tys. Można powiedzieć, że w znacznym stopniu przyczyniło się do tego kilka dużych inwestycji, takich jak otwarcie firmy EGGER w Biskupcu, czy Zalando Lounge pod Olsztynkiem – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Informację o sytuacji na rynku pracy przedstawiła Katarzyna Pietkiewicz, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. – Obecnie mamy najniższą stopę bezrobocia w historii, wynosi ona 8,6%. W naszym powiecie najbardziej poszukiwani są przedstawiciele takich zawodów jak: magazynier, kucharz, piekarz, monter elektryczny, robotnik budowlany, spawacz, ślusarz, kierowca autobusu i samochodu ciężarowego, cieśla, inżynier budownictwa, czy mechanik samochodowy. Od stycznia 2019 roku realizujemy także wiele nowych projektów mających zapewnić wsparcie ludziom pozostającym bez pracy na regionalnym rynku – wyjaśnia dyrektor.

Jednym z takich projektów jest Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. W bieżącym roku w projekcie udział bierze 295 osób, a formą wsparcia są staże, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe i działania na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota przeznaczona na jego realizację wynosi blisko 2,7 mln zł.

Omówiono także „Lepsze jutro 2” – specjalny program, realizowany od marca 2019 roku. – Projekt dotyczy w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej. W jego ramach prowadzone są warsztaty motywująco-aktywizujące, takie jak: praca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz psychologiem. Na program przeznaczono blisko 200 tys. zł i objął on 27 osób – relacjonuje Jolanta Filipek, zastępca dyrektora UPPO.