Rozmawiali o jakości wody w powiecie

„Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych” to temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 31 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

W sali sesyjnej zebrali się przedstawiciele gmin z powiatu. Rozmawiali o poprawie procesów uzdatniania oraz sposobach przeprowadzania badań stanu jakości ujęć wody. – Badania jakości stanu wody należy przeprowadzać nie tylko w ujęciach studni, ale także na filtrach i innych miejscach – podkreślała Teresa Parys, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie.

Spotkanie zainicjowała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak, w związku z przypadkami skażeń wody pitnej na terenie powiatu olsztyńskiego.

2 3