Rondo na Bartąskiej – bliski finał inwestycji

26.07.2023

Najprawdopodobniej na początku jesieni zakończą się prace związane z budową ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1372N. Usprawni ono ruch na jednym z lokalnych wąskich gardeł komunikacyjnych, jakim jest wjazd do Olsztyna z Gminy Stawiguda ulicą Bartąską.

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego wokół tej ulicy, łączącej miasto z gminą spowodował, że droga zaczęła pękać w szwach, a mieszkańcy skarżyli się na korki i podnosili kwestie bezpieczeństwa związanego z dużym natężeniem ruchu samochodów.

Po wnikliwej analizie problemu władze Powiatu Olsztyńskiego oraz Gminy Stawiguda uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa ronda, które „zastąpi” skrzyżowanie ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej.

W ubiegłym roku zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w ciągu drogi powiatowej 1372N”, opiewające na kwotę 3,7 mln zł, uzyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,3 mln zł. Powiat i Gmina wniosły po 700 tys. zł tzw. wkładu własnego. Wykonawcą inwestycji została firma KATOPI Sp. z o.o. i budowa ruszyła we wrześniu 2022 roku.

Wprawdzie jej zakończenie zaplanowane zostało na grudzień tego roku, ale wszystko wskazuje na to, że rondo Bartąska/Złota/Stawigudzka oddane zostanie wcześniej – już pod koniec września. Roboty budowlane są bowiem na końcowym etapie. Obecnie układana jest ostatnia warstwy asfaltu. W najbliższym czasie wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna i uruchomiony zostanie ruch po rondzie w dwóch kierunkach po całej szerokości jezdni.

– W zasadzie po stronie wykonawcy pozostaną już tylko drobne roboty wykończeniowe, sprzątanie i odbiór techniczny – mówi Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński. – Cieszymy się, że prace – mimo pewnych utrudnień – przebiegają tak sprawnie i w nieodległej już perspektywie skończą się utrudnienia związane z budową.