Rok klasy patronackiej

W Zespole Szkół w Biskupcu uroczyście świętowano rok działalności klasy patronackiej firmy Egger Biskupiec. Uczniowie kształcący sie w zawodach technik elektryk i technik mechanik korzystają ze sprzętu ufundowanego częściowo przez swojego patrona, w firmie tej realizują też szkolne praktyki zawodowe.

W uroczytości wzięli udział Andrzej Abako, starosta olsztyński, Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca, Waldemar Zawiślak i Ovidiu Olari z zarządu Egger Biskupiec oraz Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Klasa patronacka jako element kształcenia dualnego jest odpowiedzią na wymagania rynku pracy i rozwoju technologicznego. Korzyści czerpią zarówno uczeń, firma, jak i szkoła. - Uczniowie współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt, nabierają zawodowego obycia. To kapitał, który pozwoli im na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy. Z kolei firma Egger za chwilę zdobędzie zaufany i odpowiedzialny zespół ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami - mówił starosta Andrzej Abako.

Starosta podziękował Egeerowi za współpracę z ZS w Biskupcu, której organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński, a także włodarzom miasta za wsparcie i zainteresowanie kształceniem branżowym młodych ludzi z gminy Biskupiec.Nie zabrakło podziękowań kierowanych do dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu. - Pan dyrektor Krzysztof Janczara poszukuje skutecznych rozwiązań, które pomogą młodzieży dostosować się do wymogów współczesnego rynku pracy. Takim rozwiązaniem jest tworzenie klas patronackich i nawiązywanie współpracy z zakładami pracy przy kształceniu praktycznym. Jako samorząd doceniamy to i prosimy o nieustawanie w działaniu i pracy na rzecz naszej młodzieży - powiedział starosta.

Starosta i przedstawiciele firmy EGGER Biskupiec otrzymali upominki i dyplomy w ramach podziękowania od społeczności szkoły za zaangażowanie i współpracę, które przyczyniły się do utworzenia klasy patronackiej w Technikum Zespołu Szkół w Biskupcu w ubiegłym roku szkolnym.

fot. Justyna Niedzielska/ UM Biskupiec