Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy - zmiany

Informujemy, że z uwagi na niewielkie zainteresowanie gmin udziałem w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego, który zostanie rozstrzygnięty podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek 14 września br. w Świątkach, regulamin konkursowy uległ zmianie. Zmiana dotyczy zasad uczestnictwa w konkursie:
a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Wieniec dożynkowy do konkursu zgłasza Gmina, która może być reprezentowana przez dowolną ilość grup wieńcowych, prezentujących dowolną ilość wieńców dożynkowych.
b) pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzach zgłoszeniowych w terminie do 14 września 2014 r. (przesłane Pocztą Polską na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, Świątki 93, 11-008 Świątki lub dostarczone osobiście do siedziby Biblioteki, a w dniu Dożynek – do godz. 10.00 do Kościoła Parafialnego w Świątkach).
Pozostałe punkty Regulaminu pozostają bez zmian.

Tu pobierz regulamin i formularz ze zmianą