Radni chcą inwestować w powiatowy szpital

Reforma służby zdrowia przyniosła szereg zmian w funkcjonowaniu publicznych placówek świadczących usługi medyczne. Szpitale znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ wiele z nich musi przejść modernizację, tymczasem finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest wystarczające w stosunku do potrzeb. Z myślą o pacjentach z powiatu olsztyńskiego radni podczas Sesji analizowali Program naprawczy dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu, zakładający m.in. poprawę jego sytuacji finansowej. Dyskutowali też o przyszłości placówki i możliwości inwestycji środków w jej rozwój.

Starosta olsztyński z optymizmem patrzy na przyszłość ośrodka w Biskupcu. - Wszystkie szpitale w kraju są w trudnej sytuacji, nasz ośrodek również, ale trzeba podkreślić, że pomimo zadłużenia, cały czas zachowuje płynność finansową. Należy jednak robić wszystko, by dług się nie pogłębiał, a placówka mogła się rozwijać. Temu ma służyć program naprawczy - tłumaczy Małgorzata Chyziak.

Program zakłada ograniczenie kosztów oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów dzięki m.in. utrzymaniu wysokiej jakości usług medycznych i ponownemu uzyskaniu certyfikatu akredytacji (jest dodatkowo premiowany wzrostem kontraktu na leczenie szpitalne), prowadzeniu analizy kosztów zabiegów w zależności od technologii stosowanych w trakcie zabiegów chirurgicznych, dostosowaniu działalności pododdziału chirurgii dziecięcej w związku ze wzrostem wymogów jej funkcjonowania. Duże znaczenie ma mieć także wejście Rehabilitacji Kardiologicznej w system koordynowanej opieki serca. To oznacza konieczność spełnienia szeregu warunków, ale stworzy jednocześnie możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem np. po zawale serca. Oddział już jest wyremontowany, lekarze prowadzą zaawansowane zabiegi, pracując na nowoczesnym sprzęcie. Dyrekcja szpitala zamierza uruchomić stacjonarną rehabilitację ruchową np. po zabiegach alloplastyki.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olsztynie powrócił też temat modernizacji i rozbudowy bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. To zadanie wymaga jednak dużych nakładów finansowych, których szpital sam nie jest w stanie udźwignąć. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych został oceniony pozytywnie, jednak znalazł się pod tzw. kreską.

To oznacza, że potrzebne jest większe niż początkowo planowano zaangażowanie finansowe samorządu. Zdaniem starosty szpital powinien przejść przebudowę. - Ustawodawca wskazał na konieczność podniesienia standardu w wielu placówkach w kraju. Nasz ośrodek też musi się rozwijać. Jako Zarząd przedstawiliśmy radnym propozycję założenia w budżecie Powiatu na kolejne lata środków, które umożliwią tę inwestycję. Szacujemy, że potrzeba nam ok. 17 mln zł, przy czym w 2018 roku byłoby do zainwestowania 10 mln zł, pozostała kwota w roku kolejnym – mówi starosta Małgorzata Chyziak.

Jak ocenia dyrektor Marek Pietras, plan jest możliwy do realizacji. - To inwestycja dla przyszłych pokoleń. Być może nie jest to zadanie efektowne, ale na pewno efektywne. Na pierwszy rzut oka go nie widać, ale będzie dobrze służyć pacjentom przez kolejnych 20 lat. Remont pozwoli na zwiększenie ilości operacji, podniesie standard, zmniejszy ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych. Remont bloku operacyjnego odkładaliśmy przez 12 lat. Uważam, że dalej czekać nie można, a nasz projekt jest możliwy do wykonania - przekonywał dyrektor.

Po dyskusji, w której wyraźnie wybijała się konieczność modernizacji szpitala w Biskupcu, radni zaaprobowali propozycję Zarządu co do przeznaczenia w budżetach Powiatu na kolejne lata środków na modernizację ośrodka. Uchwałą przyjęli też program naprawczy placówki.Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Posiada bazę diagnostyczną oraz dział rehabilitacji i fizykoterapii. W ramach szpitala funkcjonują oddziały o szczególnych specjalnościach: Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej, oddział neurologii, chirurgii urazowo-ortopededycznej, pediatryczny z ukierunkowaniem na alergologię. Z usług placówki korzystają zarówno pacjenci leczeni przez tutejszy szpital, jak i ci kierowani przez inne zakłady opieki zdrowotnej, współpracujące z ośrodkiem w Biskupcu. Szeroki wachlarz usług, wysoka jakość leczenia i pobytu wpływają na dobrą ocenę pacjentów. Poziom oferowanych usług został też potwierdzony m.in. certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001 i certyfikatem "Szpital bez bólu" oraz Akredytacją Ministra Zdrowia. Na koniec 2016 r. szpital znalazł się w tzw. "Złotej Setce", bo na 58. miejscu wśród placówek zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych w kraju.