Purda wspiera lokalny biznes

Praktyczna pomoc w zakładaniu firm i rozliczanie składek na ubezpieczenie - to tylko niektóre formy pomocy, jakie lokalnym przedsiębiorcom oferują władze gminy Purda.

Purda staje się jedną z bardziej prężnie rozwijających się gmin sąsiadujących z Olsztynem. Jednym z atutów jest właśnie bliskie sąsiedztwo ze stolicą regionu. To przekłada się na ogromne zainteresowanie mieszkańców gminy na prowadzenie własnych biznesów. Jednak wielu przedsiębiorców przyznaje, że nie jest to łatwe. Właśnie takim osobom pomocą ma służyć Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, które do życia powołały władze gminy Purda. - Lokalny biznes powinien stać jedną z głównych gałęzi rozwoju naszej gminy. W praktyczny sposób może przełożyć się to na tworzenie nowych miejsc pracy. Chcąc  zachęcić do prowadzenia własnych biznesów chcemy prowadzić przyjazną politykę podatkową - mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda.

Pierwsze spotkanie Forum Rozwoju Przedsiębiorczości gminy Purda odbyło się w połowie grudnia. Wzięło w nim udział aż 60 przedsiębiorców. 9 lutego władze gminy zorganizowały kolejne spotkanie. I na nim, podobnie jak w pierwszej edycji, padło wiele konkretów. Udział w drugim spotkaniu na zaproszenie wójta Piotra Płoskiego wzięli m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Zgodnie z ustaleniami z władzami gminy Purda Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Forum Rozwoju Przedsiębiorczości utworzył punkt informacyjno-doradczy, przy którym przedsiębiorca mógł indywidualnie zasięgnąć porady m.in.: zakładanie firmy, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP, FEP, uzyskać pomoc ZUS w spłacie zaległości z tytułu nieopłaconych składek (ulgi i umorzenia - doradcy ds. ulg i umorzeń) - informuje Monika Górecka, rzeczniczka regionalnego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. To nie jedyna forma pomocy ze strony ZUS. Stworzony punkt informacyjno-doradczy to również źródło informacji dotyczących zasiłków chorobowych, rehabilitacji leczniczej oraz prewencji wypadkowej. Przedstawiciele Zakładu wskazali także zalety komunikowania się z ZUS przez Internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

Wójt gminy Piotr Płoski zaprosił do uczestnictwa w Forum Rozwoju Przedsiębiorczości gminy Purda również przedstawicieli Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. - Na spotkaniu przedstawiona została oferta OPN-T dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej oraz dla lokalnych przedsiębiorców planujących dalszy rozwój działalności firmy o innowacyjne rozwiązania - informuje Magdalena Ben-Rynkiewicz, z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Na ostatnim spotkaniu w ramach Forum Rozwoju Przedsiębiorczości gminy Purda do życia powołana została również Gminna Rada Gospodarcza. W jej skład weszli lokalni przedsiębiorcy i społeczni działacze.

Skład Gminnej Rady Gospodarczej:

Tomasz Pokropski - Tom art. Stolarstwo

Tomasz Piłat - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

Marcin Burza - ECC Marcin Burza

Tomasz Londoński - "Primus" Grupa Doradcza Tomasz Londoński Szymon Grzędziński

Stefan Ruchlewicz - AAR Szczęsne mgr inż. Stefan Ruchlewicz

Andrzej Chojnowski - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY NADMORSKA POLANA

Dawid Dąbrowski - Krozmet s.c.

Krystian Obidziński - Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

Arkadiusz Obidzińśki - Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

Sławomir Wawrzyniak - Firma Handlowa Nawigator Elżbieta Perkowska-Wawrzyniak i Sławomir Wawrzyniak

Paweł Grzywiński - PG Concept

Adam Sieklicki - Fuse-Instal Sp. z o.o.

Edmund Czarnecki - Gospodarstwo Hodowlane Edmund Czarnecki