Przyjaciel Warmii

To tytuł, który Stowarzyszenie "Dom Warmiński" przyznaje osobom bądź instytucjom, których działalność stanowi znaczący wkład w rozwój Warmii oraz regionalnej gospodarki turystycznej. W tegorocznym konkursie kapituła konkursowa postanowiła nadać honorowy tytuł „Przyjaciela Warmii” dwóm mieszkańcom powiatu olsztyńskiego: pani Krystynie Szter oraz panu Andrzejowi Małyszko. Wyróżnienia zostały wręczone 27 września podczas sesji Rady Powiatu w Olsztynie.

Krystyna Szter
Z zawodu pedagog, z potrzeby samorządowiec, z natury społecznik. Ma na koncie wiele działań na rzecz upowszechniania oraz rozwoju kultury i sztuki, a także popularyzacji historii Barczewa jako tygla kulturowego. Są to m.in.:
- opieka nad byłą bożnicą w Barczewie, przekształconą w Galerię Sztuki SYNAGOGA
- pełnienie od lat funkcji prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oddział Barczewo
- promowanie i wspieranie twórczości regionalnej, organizacja imprez kulturalnych, literackich, naukowych i turystycznych
- pozyskiwanie środków na organizację plenerów malarskich, a także inwestycji twardych jak wymiana okien i dachu w synagodze
- oprowadzanie osób zainteresowanych po synagodze i opowiadanie o istniejącej kiedyś w Barczewie gminie żydowskiej
- ufundowanie 49 cegieł z imiennymi inskrypcjami rodzin żydowskich, które zginęły w holokauście
- pozyskiwanie pamiątek związanych z życiem polskich Żydów na terenie Warmii, w tym sprowadzenie ze Stębarka macew, które w latach 70. zostały zabrane z barczewskiego kirkutu.
Krystyna Szter jest też inicjatorką stworzenia w Kaplitynach, w których mieszka, tematycznej Wioski Sosnowych Aniołów. W 2019 r. została także wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki, który nadał jej honorowa odznakę „Za Zasługi dla Turystyki”.

Andrzej Małyszko
Wilnianin z urodzenia, a Warmiak z wyboru. Jest pasjonatem historii lokalnej i społecznikiem. Wśród zasług w dziedzinie promocji turystyki regionalnej, a także ocalenia od zapomnienia lokalnych zabytków kultury są m.in.:
- reaktywacja historycznego Gościńca Niborskiego
- odkrycie w wodach stawu w Jełguniu starych przedmiotów, co przyczyniło się do ujawnienia osady sprzed 2300 lat p.n.e.
- odnalezienie i oznakowanie zapomnianego cmentarza w Jełguniu
- stworzenie koncepcji i organizacja Warmińskiego Dwuboju Flisackiego nawiązującego do tradycji spławiania drewna rzeką Łyną
- prace w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach
- doprowadzenie do renowacji murowanej kapliczki warmińskiej w Rusi
- starania o zachowanie lokalnej przyrody, w tym zaprzestanie organizowania rajdów samochodowych w rezerwacie Łyny
- zebranie danych historycznych dotyczących dawnych mieszkańców Rusi – węgierskiego rodu Kalnassy, a następnie doprowadzenie do odsłonięcia w kościele w Bartągu repliki zabytkowej tablicy dokumentującej pobyt Węgrów na Warmii, a także otwarcia Traktu Rodu Kalnassy w Gągławkach
- inicjatywa wydania trzyjęzycznej pozycji „Pieśni Polskich i Węgierskich Ferdinanda Gregoroviusa – Wiosny Ludów w literaturze europejskiej”.
Pan Andrzej Małyszko został uhonorowany odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”. Otrzymał także przyznawany przez Prezydenta Węgier Węgierski Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania za działalność na rzecz odkrywania pamiątek kultury i historii Węgier na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i ich prezentację.