Przewoźnicy drogowi - KOMUNIKAT

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w tym licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydane przed 15 sierpnia 2013 r.) wydane przed dniem 01.03.2022 r. mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie do 1 stycznia 2023 r.

W celu dostosowania się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stosownego oświadczenia, w terminie do 15 stycznia 2023 r.

Do pobrania Oświadczenie - formularz (proszę kliknąć).