Przedłużenie zamknięcia drogi w Jonkowie

W związku z realizacją zadania pn. "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo" wykonawca robót informuje o przedłużeniu połówkowego zamknięcia ul. Hanowskiego w Jonkowie.

Do 11.12.2020 r. od wjazdu do m. Jonkowo do Placu 650-lecia będą występowały utrudnienia w ruchu z równoczesnym pozostawieniem sygnalizacji świetlnej. Ruch będzie się odbywał połówkowo. Utrudnienia spowodowane są robotami budowlanymi (układanie kruszywa, masy bitumicznej, wykonywaniem ciągów pieszo-rowerowych.

JONKOWO POŁÓWKOWE ZAMKNIĘCIE UL. HANOWSKIEGO 02.11-11.12.2020