Dopalacze - pułapka na młodych

"Przeciwdziałanie używania środków psychoaktywnych przez młodzież” – pod takim tytułem 25 listopada w olsztyńskim starostwie odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół na terenie powiatu olsztyńskiego. Gości przywitał wicestarosta Jan Żemajtys, a spotkanie poprowadził Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Pierwsza z trzech prelekcji dotyczyła wpływu dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. - Dopalacze są nowoczesnymi narkotykami. To substancje chemiczne oddziaływujące na centralny układ nerwowy oraz bezpośrednio wpływające na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania – mówiła Grażyna Dziubani z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Grupą docelową dla różnego rodzaju substancji psychoaktywnych jest głównie młodzież w wieku 15-25 lat, a czasem nawet 12 - i 13-latkowie. Tym, co popycha młodych ludzi do sięgania po różnego rodzaju używki jest między innymi brak zainteresowań, czynniki emocjonalne – brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, czynniki rodzinne – brak czasu dla dzieci oraz środowisko rówieśnicze – wpływ innych dzieci na te bardziej uległe i szukające integracji w danej grupie społecznej. Tymczasem ilość zatruć spowodowanych zażyciem dopalaczy rośnie w przerażającym tempie. O ile w 2013 roku w Województwie Warmińsko-Mazurskim do szpitali trafiło 97 dzieci w ciężkim stanie zdrowia, tak już w sierpniu 2015 roku liczba ta sięgnęła 213 przypadków!

Dalsza część spotkania dotyczyła prawnych aspektów zażywania substancji psychoaktywnych, w tym odpowiedzialności prawnej oraz procedur postępowań z nieletnimi. Te tematy omówiła asp. szt. Małgorzata Demianiuk z olsztyńskiej Policji. Trzecią i ostatnią część spotkania, czyli psychologiczno-społeczne uwarunkowanie i konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych przedstawiła Małgorzata Stolarska z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. - Dzieci nie ustają w poszukiwaniu przygód. Sięgają po środki psychoaktywne z chęci odurzania się i poznawania innych doznań, szukając tego, co kryje się poza naszą percepcją. Ważne dla młodzieży jest również bycie częścią grupy, to wystarczający powód, by zażyć niebezpieczny środek – mówiła prelegentka.
Dzieci, sięgając po dopalacze, starają się uciec od problemów szkolnych i odpowiedzialności. Często chcą w ten sposób również okazać bunt przeciwko rówieśnikom i dorosłym. Wpadają tym samym w pułapkę, gdyż często nawet jednorazowe zażycie grozić może uzależnieniem, a nawet uszkodzeniem układu nerwowego, czy mózgu na całe życie.

Od 1 września bieżącego roku w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidomiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 działa bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie dopalaczy. Osoby z problemem uzależnień zachęcamy też do kontaktu z innymi, wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy placówkami. Są to:
- Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego – Poradnia Uzależnień przy al. Wojska Polskiego 35
- MONAR
- MZPiTU
- Poradnia Profilaktyczno - Społeczna, ul. Kopernika 45