PROTEST - Ratujmy powiatowe szpitale

Dziś przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie odbył się protest przeciwko niewystarczającemu finansowaniu szpitali powiatowych w Polsce. W pikiecie wzięła udział delegacja Powiatu Olsztyńskiego. Znalazła się w niej m.in. wicestarosta Joanna Michalska, a także dyrektorzy naszych szpitali - Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście i Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Powodem protestu jest pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali powiatowych w Polsce, wynikająca z niedostatecznej alokacji środków. Od wielu tygodni Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych prowadził rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, których celem miało być podjęcie przez resort działań zmierzających do poprawy sytuacji szpitali powiatowych. Ostatnie z takich spotkań odbyło się 27 marca br. Na 2 kwietnia została zaplanowana pikieta, podczas której manifestanci mieli wręczyć petycję kierowaną do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.

Do udziału w proteście zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów powiatowych w Polsce, dyrektorzy i pracownicy szpitali, a także pacjenci.PLAKAT OZPSP ZPP