Projekt dróg osiedla nad Jarem

Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk  zaprasza do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag do projektu budowlanego w ramach realizacji zadania pn: „Stworzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją istniejącej kanalizacji deszczowej i ewentualnej przebudowy na drogach znajdujących się pod działkami nr 28/16, 28/26, 28/33 i części działki 28/5 obręb Świątki, gmina Świątki” – osiedle nad Jarem.

Do zapoznania się z projektem budowlanym zapraszamy do pokoju nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy w Świątkach do dnia 14 listopada 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.