Prace prowadzone 9 maja 2016 r.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w dniu 9 maja 2016 r. prowadzi prace w następujących lokalizacjach:

Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku:
a) gm. Olsztynek:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1435N na odcinku Jemiołowo – Kunki
- droga powiatowa nr 1437N na odcinku od m. Łutynowo do m. Nadrowo – wycinka krzaków i odrostów
- droga powiatowa nr 1439N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1585N na odcinku od m. Sitno do m. Wronowo – remonty cząstkowe
b) gm. Stawiguda:
- droga powiatowa nr 1372N na odcinku od m. Ruś do m. Bartąg – remonty cząstkowe

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie:
a) gm. Biskupiec :
-przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku od m. Bredynki do m. Stanclewo
- droga powiatowa nr 1460N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1630N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1499N – remonty cząstkowe
b) gm. Jeziorany:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo
c) gm. Barczewo:
- droga powiatowa nr 1430N od m. Barczewo do m. Prejłowo – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1507N na odcinku od m. Borki Wielkie do m. Kobułty

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście:
a) gm. Dobre Miasto:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo
b) gm. Świątki:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N –na odcinku Świątki – Komalwy
c) gm. Jonkowo:
- droga powiatowa nr 1411N – wycinka krzaków i odrostów
d) gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1455N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1442N – remonty cząstkowe

Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzenia prac.