Prace prowadzone 29 kwietnia 2016 r.

Powiatowa Służba Drogowa informuje o lokalizacjach prowadzonych prac w dniu 29 kwietnia 2016r.:
Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku:
a) gm. Olsztynek:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1435N na odcinku Jemiołowo – Kunki
b) gm. Purda:
- droga powiatowa nr 1468N na odcinku od m. Purda do m. Marcinkowo – wycinka krzaków i odrostów, likwidacja karp
c) gm. Gietrzwałd:
- droga powiatowa nr 1370N – remonty cząstkowe
d) gm. Stawiguda:
- doga powiatowa nr 1372 na odcinku od m. Ruś do m. Bartąg – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1376N na odcinku od m. Bartąg do wiaduktu – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1441N na odcinku od m. Wymój do m. Stawiguda – remonty cząstkowe

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie:
a) gm. Barczewo:
- droga powiatowa nr 1448N na odcinku od m. Łęgajny do m. Nikielkowo – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1430N po zakończeniu przejazd na drogę powiatową nr 1442N – remonty cząstkowe
b) gm. Jeziorany/Kolno
- droga powiatowa nr 1424N na odcinku od m. Pierwągi do m. Lutry – remonty cząstkowe
c) gm. Jeziorany:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście:
a) gm. Dobre Miasto:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo;  - remonty cząstkowe
b) gm. Świątki:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N –na odcinku Świątki – Komalwy
c) gm. Jonkowo:
- droga powiatowa nr 1407N roboty poprawkowe nowej nawierzchni
- droga powiatowa n 1203N – wycinka krzaków i odrostów
d) gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1449N na odcinku od m. Tuławki do m. Kieźliny – remonty cząstkowe

Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie ostrożności w miejscach, gdzie prowadzone są prace.