Prace prowadzone 25 kwietnia 2016r.

Powiatowa Służba Drogowa w dniu 25 kwietnia 2016 r. realizuje prace w następujących lokalizacjach:

Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku:
a) gm. Olsztynek:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1435 N na odcinku Jemiołowo – Kunki;
- droga powiatowa nr 1378 N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1260 N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1435 N – frezowanie karp
- droga powiatowa nr 1433 N – frezowanie karp
b) gm. Purda:
- droga powiatowa nr 1464 N na odcinku od m. Ostrzeszewo do m. Klebark Wielki – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1463 N na odcinku od m. Klebark Wielki do m. Klewki – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1468 N na odcinku od m. Marcinkowo do m. Butryny – remonty cząstkowe
c) gm. Stawiguda:
-droga powiatowa nr 1441 N na odcinku od m. Wymój do m. Stawiguda – wycinka krzaków

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie:
a) gm. Barczewo :
- droga powiatowa nr 1483 N na odcinku od m. Ramsowo do m. Bartołty Wielkie – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1430 N – na odcinku od m. Barczewko do m. Barczewo – remonty cząstkowe
b) gm. Biskupiec :
- droga powiatowa nr 1436 N na odcinku od m. Tejstymy do m. Górowo  – remonty cząstkowe
c) gm. Jeziorany:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo;

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście:
a) gm. Dobre Miasto:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N na odcinku Praslity – Piotraszewo;
b) gm. Świątki:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N –na odcinku Świątki – Komalwy;
c) gm. Jonkowo:
- droga powiatowa nr 1203 N – wycinka krzaków i odrostów
d) Dywity:
- droga powiatowa nr 1449 N na odcinku od m. Gradki do m. Tuławki – remonty cząstkowe

W związku z powyższy prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie ostrożności w miejscach gdzie prowadzone są prace.