Prace prowadzone 22 kwietnia 2016r.

Powiatowa Służba Drogowa informuje, że dnia 22 kwietnia 2016r. prowadzi roboty drogowe w następujących lokalizacjach:

Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku:
a) gm. Olsztynek:
-⁠ przebudowa drogi powiatowej nr 1435N na odcinku Jemiołowo – Kunki;

b) gm. Purda:
- droga powiatowa nr 1468 – na odcinku od m. Nowa Wieś do m. Nowy Przykop – wycinka krzaków i odrostów; - na odcinku od m. Prejłowo do m Podlazy – remonty cząstkowe;
-⁠ droga powiatowa nr 1430N – remonty cząstkowe;

c) gm. Stawiguda:
- droga powiatowa nr 1441N – remonty cząstkowe; - na odcinku od m. Stawiguda do m. Pluski – wycinka krzaków;

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie:
a) gm. Barczewo :
- droga powiatowa nr 1430N na odcinku od m. Barczewo do m. Prejłowo – remonty cząstkowe;
- droga powiatowa nr 1483N na odcinku od m. Wipsowo do m. Ramsowo – remonty cząstkowe;
-⁠ droga powiatowa nr 1462N na odcinku od m. Kierzliny do m. Leszno

b) gm. Biskupiec :
- droga powiatowa nr 1460N na odcinku od m. Lipowo do m. Sadowo – remonty cząstkowe;

c) gm. Kolno:
- droga powiatowa nr 1495N na odcinku od m. Bęsia do m. Kolno – remonty cząstkowe;

d) gm. Jeziorany:
przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście:
a) gm. Dobre Miasto:
-⁠przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo;
-⁠ droga powiatowa nr 1364N w m. Praslity – ścinka poboczy;

b) gm. Świątki:
-⁠przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N –na odcinku Świątki – Komalwy;

c) gm. Jonkowo/⁠ gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1368N na odcinku od m. Mątki do m. Barkweda – naprawa i równanie drogi;

d) gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1449N na odcinku od m. Tuławki do m. Gradki – wycinka krzaków i odrostów.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na wyżej wymienionych odcinkach dróg.