Poznać się przez kulturę i tradycję

Architektura, muzyka i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe to tematy przewodnie trzeciego Festiwalu Partnerstw Polsko-Niemieckich, który organizuje Powiat Olsztyński. Główne wydarzenia festiwalowe rozegrają się w piątek 20 lipca w pięknych wnętrzach  zamkowych w Olsztynie i Olsztynku.

_
W czasie ubiegłorocznej edycji Festiwalu Partnerstw goście z Niemiec wzięli udział m.in. w Święcie Małego Dzwonu w Ługwałdzie, gdzie odsłonięto jedną z 38 tablic informacyjnych poświęconych Mikołajowi Kopernikowi

Na poprzednich Festiwalach Partnerstw były dyskusje i panele o ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii, teraz nadszedł czas na dziedzictwo kulturowe.
- Pogłębianie wzajemnych relacji poprzez poznawanie kultury, tradycji, czy charakterystycznej architektury i muzyki regionalnej, to kierunek, który obraliśmy dla trzeciej edycji Festiwalu Partnerstw Polsko-Niemieckich – wyjaśnia Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Jestem przekonany, że dzięki takiej tematyce nasze polsko-niemieckie partnerstwo jeszcze się rozwinie i wzbogaci.

Kolejne partnerstwo szkół
Powiat Olsztyński oraz Osnabrück aktywnie rozwijają współpracę między regionami, a tym samym dążą do budowania zjednoczonej Europy oraz porozumienia międzynarodowego na płaszczyźnie samorządowej już od 1998 roku.
- Partnerstwo polsko-niemieckie rozwija się nie tylko pomiędzy samorządami, ale także organizacjami pozarządowymi, policjantami, strażakami, szkołami, młodzieżą, czy zwykłymi mieszkańcami – mówi Anna Rybińska, pełnomocnik starosty olsztyńskiego ds. kontaktów z zagranicą.
W czasie trzeciej edycji Festiwalu Partnerstw porozumienie o partnerskiej współpracy podpiszą kolejne jednostki z obu powiatów. Wymieniać się doświadczeniami i pielęgnować przyjaźń będą powiatowy Zespół Szkół w Olsztynku oraz Angelaschule w Osnabrück.
- To duże wydarzenie dla uczniów, jak i całej kadry pedagogicznej – mówi Ewa Orłowska, dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku.

Odznaczenia od prezydenta RP
Na Warmię przyjedzie około 30-osobowa delegacja Powiatu Osnabruck na czele z nowym starostą Michaelem Lübbersmannem, dla którego będzie to pierwsza oficjalna wizyta w zaprzyjaźnionym Powiecie Olsztyńskim. Główne wydarzenia festiwalowe będą się odbywać w charakterystycznych obiektach architektonicznych regionu. Wszystko rozpocznie się w piątek 20 lipca o godz. 10 na olsztyńskim zamku od uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP nadawane cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polskę z innymi państwami i narodami otrzymają: Manfred Hugo, były wieloletni starosta Powiatu Osnabruck, Georg Schirmbeck, deputowany do Bundestagu, Dieter Eickholt, długoletni burmistrz zaprzyjaźnionego Hagen a. T.W. i Irmgard Vogelsang.
- Bez pracy, wielkiego zaangażowania i dużej przychylności tych osób współpraca polsko-niemiecka wyglądałaby zupełnie inaczej i nie stałaby na tak wysokim poziomie – uważa starosta Mirosław Pampuch. O akcent muzyczny na zamku zadba zespół kameralny Pro Musica Antiqua pod kierunkiem prof. Leszka Szarzyńskiego. W planach festiwalowych jest także zwiedzanie olsztyneckiego skansenu, gdzie goście z Niemiec zapoznają się z interesującymi projektami architektury użytkowej i będą mogli przedyskutować charakterystyczne trendy i tendencje architektury regionalnej na przestrzeni wieków. Delegacja z Osnabruck odwiedzi też Reszel, Świętą Lipkę, Lidzbark warmiński, zespół pałacowy w Galinach i wioskę bocianią w Żywkowie. Projekt festiwalowy jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.   

_
W 2011 głównym tematem Festiwalu Partnerstw Polsko-Niemieckich była tematyka ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii