Powołania dla dyrektorów szkół

19 lipca 2017r. burmistrz Olsztynka Artur Wrochna wręczył akty powołania na 5-letnią kadencję dla dyrektorów szkół podstawowych w Olsztynku i Waplewie. Od 1 września br. wchodzi w życie reforma szkolnictwa zakładająca likwidację gimnazjów i powstanie szkół podstawowych 8 – klasowych. Na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie Gimnazjum im. Noblistów Polskich) została powołana Irena Jędruszewska, Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Witolda Pileckiego  – Beata Bukowska, a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie – Piotr Kolek. Nowym dyrektorom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.