Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olsztynie

Powiatowy Rzecznik udziela porad i informacji prawnych wyłącznie konsumentom.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsultacje z rzecznikiem należy wcześniej umówić telefonicznie poprzez Biuro Rzecznika Konsumentów pod nr tel. 89 523-28-90 w godzinach 7:30 – 14:30.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olsztynie nie prowadzi poradnictwa prawnego w drodze korespondencji elektronicznej.

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną prosimy o kontakt z ogólnopolskim Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną, dzwoniąc na Infolinię Konsumencką: 801 440 220 oraz 222 66 76 76.

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.