Powiatowy Dzień Integracji w Dobrym Mieście

W sobotę 4 czerwca w Dobrym Mieście po raz siódmy odbył się Powiatowy_ Dzień Integracji, którego organizatorem było dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Swoją obecność zaznaczyły ośrodki, domy pomocy społecznej i stowarzyszenia z terenu powiatu olsztyńskiego.

Miłym akcentem stał się  także udział uczniów klas integracyjnych z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście. Na imprezie udało się zgromadzić 186 osób niepełnosprawnych oraz ok.60 wolontariuszy i opiekunów. Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej z udziałem niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców powiatu. Impreza stała się okazją do promowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach sportowych,  grach i zabawach zarówno sprawni, jak i ci mniej sprawni mogli bliżej się poznać i nauczyć się siebie nawzajem. Imprezę odbywającą się na terenie gościnnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście rozpoczęły występy muzyczne zespołów muzycznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście -„BANDADANA" i „Tacy Sami" z Integracyjnego Klubu Terapeutycznego „Być Razem" przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Dobrym Mieście. W sali gimnastycznej odbyły się widowiskowe konkurencje: przejścia w tunelu na czas, zbijanie kręgli, strzały na bramkę, przeciąganie liny, slalom z kijem hokejowym, rzut do kosza, wyścig na deseczkach, kręcenie hula-hop, wyścig z jajkiem i skoki w workach - „cebulkach". Wszystkie konkurencje sportowe przebiegały pod czujnym okiem terapeutów oraz nauczycieli wychowania fizycznego dobromiejskiego gimnazjum. Wolontariusze i grupa ratowników medycznych czynnie pomagała w zmaganiach sportowych. Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowe dyplomy, koszulki i drobne upominki. Uczestnikom konkurencji sportowych wręczono medale i nagrody za zajęcie czołowych miejsc. Dodatkowo za udział  nagrody i dyplomy otrzymały ośrodki, stowarzyszenia i domy pomocy społecznej uczestniczące w VII Powiatowym Dniu Integracji. Po rywalizacji i rozgrywkach organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym uczestnikom imprezy pobyt na sąsiadującym z posesją gimnazjum basenie ,,Na Fali". Zabawa na pływalni okazała się ogromną atrakcją, z której skorzystała duża grupa uczestników Dnia Integracji. Wszystkie atrakcje mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, które przekazało dotację ze środków PFRON i Urzędu Miejskiego. Organizatorzy poprzez zrealizowanie tego przedsięwzięcia pokazali zmagania sportowe osób niepełnosprawnych, a tym samym ich potencjał, a nie ograniczenia. Stworzono również możliwość integracji różnych placówek specjalnych. Powiatowy Dzień Integracji po raz kolejny okazał się miejscem i przestrzenią, gdzie dzieci, młodzież, dorośli i osoby niepełnosprawne wspólnie mogli spędzić wolny czas z pożytkiem i radością dla siebie.

_

_

_