Powiat zabiega o środki na remonty dróg

Powiat Olsztyński planuje modernizację dróg pozostających pod jego zarządem. W tym celu ubiega się w tym roku o dofinansowanie na poziomie 16,6 mln zł Funduszu Dróg Samorządowych.

— Nasze projekty dotyczą sześciu inwestycji, które uzgodniliśmy wspólnie z władzami gmin, które zadeklarowały również partycypację w kosztach ich realizacji. Jeśli otrzymają one akceptację rządu, w 2021 roku rozpoczną się prace projektowe, zakładany termin realizacji wszystkich zadań to czwarty kwartał 2023 roku — informuje starosta olsztyński Andrzej Abako.

Teraz pozostaje czekać na rozpatrzenie wniosków przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Po dokonaniu przez jego służby oceny formalnej i merytorycznej na biurko prezesa Rady Ministrów trafi lista zadań rekomendowanych do dofinansowania - podstawowa oraz rezerwowa .

źródłó