Powiat wyróżniony za działania promocyjno-turystyczne

Monika Nowakowska

W czwartek 15 września branża turystyczna świętowała w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. Okazją był Światowy Dzień Turystyki. Podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów wręczono honorowe odznaki „Za Zasługi dla Turystyki” oraz wyróżnienia za działania promocyjno-turystyczne. Jedno z nich przyznano Powiatowi Olsztyńskiemu. Andrzej Abako, starosta olsztyński, odebrał je z rąk Jolanty Piotrowskiej, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- To kolejne docenienie naszego projektu Szlak Świętej Warmii i podziękowanie za promocję regionu w kraju. Dziękuję zarządowi województwa za to uhonorowanie i zapewniam, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, gdyż rozwijamy się, mamy nowe pomysły i nadal będziemy rozgłaszać, że Warmia jest miła i otwarta na turystów — mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Fot. Monika Nowakowska