Powiat współpracuje z najlepszymi

Janusz Ciepliński, dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach z początkiem 2023 roku otrzymał powołanie na stanowisko szefa Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. To duży awans, który cieszy także starostę olsztyńskiego.

- Pan Janusz Ciepliński to postać zasłużona w dziedzinie upowszechniania sztuki, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ma też duże doświadczenie jako menedżer. Był dyrektorem prowadzonej przez samorząd Powiatu Olsztyńskiego szkoły muzycznej przez 12 lat. Dzięki jego ambicjom i talentowi organizacyjnemu nasza szkoła umożliwia edukację muzyczną młodym mieszkańcom powiatu aż w pięciu miejscowościach, co jest ewenementem w skali kraju. Serdecznie gratuluję panu Januszowi powołania do pełnienia zaszczytnej funkcji dyrektora filharmonii w Olsztynie. Na pewno przed nim wielkie wyzwanie, bo jego poprzednik, prof. Piotr Sułkowski, wyniósł filharmonię na wysoki poziom i uczynił z niej lubiane i popularne miejsce spotkań melomanów różnych gatunków muzyki. Wierzę, że z Januszem Cieplińskim za sterami będzie nadal się rozwijać i przyciągać do sztuki kolejne pokolenia. Życzę panu dyrektorowi wielu sukcesów zawodowych i artystycznych. Liczę też na dalszą współpracę, choć już w innym charakterze – mówi starosta Andrzej Abako.

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach rozpoczęła działalność 1 września 2010 r. Umożliwiło to porozumienie samorządów Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity. Szybko okazało się, że utworzenie placówki było strzałem w dziesiątkę. Otworzyło dzieciom dostęp do nauki gry na instrumentach, bez konieczności dojazdu do Olsztyna. W 2012 r. szkoła otworzyła swoja pierwszą filię – w Olsztynku, rok później – w Biskupcu i Barczewie, a w 2016  w Dobrym Mieście. Obecnie jest to największa placówka artystyczna w Polsce prowadzona przez samorząd. Uczy się w niej pół tysiąca uczniów pod okiem około stu nauczycieli.

Największą bolączką SSM w Dywitach jest brak własnej siedziby, od 12 lat mieści się bowiem w budynku dywickiej szkoły podstawowej. Nad młodymi muzykami zaświeciło jednak słońce i wkrótce ruszy budowa. - Weszliśmy w trzynasty rok funkcjonowania naszej szkoły muzycznej. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że powinna ona mieć własną siedzibę. Udało nam się pozyskać 20 mln zł na I etap budowy obiektu. Na ponad 1,5 ha działce w Wadągu powstanie Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. Ma mieć charakter multifunkcyjny. Kompleks będą tworzyć trzy budynki — Gminny Ośrodek Kultury, Samorządowa Szkoła Muzyczna i Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych. Mają w sumie zajmować około 8,5 tys. metrów 2 powierzchni użytkowej. Chcemy wykorzystać nowoczesne rozwiązania energetyczne jak fotowoltaika na dachach i gruntowe pompy ciepła. Powstanie coś w rodzaju małego kampusu z przyjaznymi przestrzeniami, miejscem do wypoczynku i amfiteatrem na prezentację sztuki – opisuje A. Abako. Powiat wkrótce rozpisze postępowanie na rozpoczęcie inwestycji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj sam do stanu surowego”.

A co dalej z zarządzaniem szkołą? – Pan dyrektor złożył wypowiedzenie. Jego obowiązki przejmie jeden z obecnych wicedyrektorów i pełnić je będzie do września. Nowy dyrektor szkoły muzycznej zostanie wybrany w drodze konkursu. Ten zaś zostanie rozpisany z końcem bieżącego roku szkolnego – wyjaśnia starosta olsztyński.