Powiat wspiera strażaków ochotników

Do 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią środki na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powiat Olsztyński przeznaczył na ten cel 120 tys. zł.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wydziału Gospodarowania Środowiskiem. W tym roku największe szanse na wsparcie finansowe mieli ci wnioskodawcy, którzy wskazywali do realizacji zadania zwiększające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. - Wnioski, które wpływają, są rozpatrywane pod kątem celu, zakresu rzeczowego, sposobu realizacji zadania i wpływu na środowisko, a także kosztu i stopnia zaangażowania wnioskodawcy – wylicza Aneta Świeczkowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Środowiskiem w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

W tegorocznym konkursie dotację otrzymują:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie na zadanie pn. ,,Zakup aparatów oddechowych'' w wysokości 10 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupcu na zadanie pn. ,,Dofinansowanie zakupu łodzi WHALY 435R z wyposażeniem dla OSP Biskupiec'' w wysokości 10 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Smolajnach na zadanie pn. ,,Zakup drabiny pożarniczej oraz turbowentylatora oddymiającego'' w wysokości 10 tys. zł
- Gmina Dywity na zadanie pn. ,,Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożamej w Spręcowie - zwiększanie ochrony i poprawy stanu środowiska w powiecie olsztyńskim'' w wysokości 5 tys. zł
- Gmina Dywity na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach - zwiększanie ochrony i poprawy stanu środowiska w powiecie olsztyńskim'' w wysokości 5 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku na zadanie pn. ,,Zakup detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sząbruku” w wysokości 4 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gietrzwałdzie na zadanie pn. ,,Zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie” w wysokości 6 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jezioranach na zadanie pn. ,,Zakup zbiornika wodnego do samochodu GCBA Jelcz" w wysokości 10 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożama w Jonkowie na zadanie pn. ,,Termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożamej w Jonkowie - wymiana bramy garażowej'' w wysokości 10 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kruzach na zadanie pn. ,,Zestaw szybkiego wyjazdu" w wysokości 5 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie na zadanie pn.,,Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie'' w wysokości 5 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Waplewie na zadanie pn. ,,Zakup bramy wjazdowej do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Waplewie w celu polepszenia warunków socjalnych strażaków ochotników w wysokości 10 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna ,,Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim na zadanie pn. ,,Poprawa potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim poprzez zakup sprzętu i wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego” w wysokości 9 tys 960 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskach na zadanie pn. ,,Zakup urządzenia wyciągu spalin z filtrem kanałowym” w wysokości 5 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu na zadanie pn. ,,Zestaw do usuwania zagrożeń powodziowych i pożarowych” w wysokości 5 tys. zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkach na zadanie pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez doposażenie jednostki OSP Świątki w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 10 tys. zł.